سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مسئول 
 
 
اجرائی 
همکاری 
نهادرهبری دردانشگاهها 
گزینش اساتید  
 
 
اجرائی 
همکاری 
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
مسئول 
 
 
اجرائی 
همکاری 
معاونت آموزشی مدیریت حوزه علمیه قم 
مسئول 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم 
نماینده 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه ، احکام ، فلسفه و  
تدریس 
مدرسه علميه آيت الله گلپايگاني(ره) 
مدرس 
 
 
خارج فقه 
تدریس 
مدرسه علميه آيت الله گلپايگاني(ره) 
مدرس 
 
 
خارج اصول 
تدریس 
مدرسه مباركه فيضيه 
مدرس 
 
 
فلسفه-اسفار-اشارات 
تدریس 
مدرسه مباركه فيضيه وتخصصي تفسيرحوزه 
مدرس 
 
 
تفسير 
تدریس 
تخصصي تبليغ حوزه 
مدرس 
 
 
فلسفه، اخلاق